Etikettdesign – Norsk Polar Aquavit 1911-2011

Komplett design av etikettsett for Vømmel & Dram AS (inkludert innhenting av bilderettigheter fra National Library of Australia). Norsk Polar Aquavit 1911-2011 i anledning 100-års markeringen av Amundsens sydpolekspedisjon i 24. november 1911. Aquaviten ble medbrakt til punktet på sydpolen som en del av en One Call jubileumsekspedisjon i 2011 hvor dette bildet er fra. Foto mottatt fra kunden Vømmel & Dram.

Komplett design av etikettsett for Vømmel & Dram AS (inkludert innhenting av bilderettigheter fra National Library of Australia). Norsk Polar Aquavit 1911-2011 i anledning 100-års markeringen av Amundsens sydpolekspedisjon i 24. november 1911. Aquaviten ble medbrakt til punktet på sydpolen som en del av en One Call jubileumsekspedisjon i 2011 hvor dette bildet er fra. Foto mottatt fra kunden Vømmel & Dram.

Komplett design av etikettsett for Vømmel & Dram AS (inkludert innhenting av bilderettigheter fra National Library of Australia). Norsk Polar Aquavit 1911-2011 i anledning 100-års markeringen av Amundsens sydpolekspedisjon i 24. november 1911. Aquaviten ble medbrakt til punktet på sydpolen som en del av en One Call jubileumsekspedisjon i 2011 hvor dette bildet er fra. Foto mottatt fra kunden Vømmel & Dram.