Kausvol gardsbarnehage

Ny logo og visuell identitet for Kausvol gardsbarnehage i Stange. Inkludert tilpasning av logo og profil til forskjellige flater, som f. eks. bekledning og nettsider.